What is your identity?

Afgelopen week bezochten 61 studenten van de Minor PR Creating Stories (42) en de Minor Get Connected (19) het bruisende Londen. Op dag twee stond een bezoek aan Etsy, Mongoose of University of Greenwich op de planning. Halverwege de middag was het de beurt aan pr-bureau STAMPR om aan de slag te gaan bij University of Greenwich. Na een hapje en een drankje in een restaurant op de campus, verzamelden studenten van de HR en van University of Greenwich zich in het nieuwste gebouw van de universiteit.

Door: STAMPR

Het ontstaan van verschillende identiteiten binnen één individu wordt een belangrijk onderwerp in de aankomende jaren en daarom gingen wij met dit onderwerp aan de slag tijdens een workshop. Tijdens deze workshop kwamen verschillende inwoners van verschillende landen en continenten bij elkaar. Onder andere waren Kenia, Argentinië, Spanje, India, Nigeria en Frankrijk vertegenwoordigd. Veel verschillende culturen en individuen en ieder met zijn eigen blik op globalisatie en identiteit. Vier groepen met gemiddeld 3 verschillende nationaliteiten per team bogen zich over een case waarin de volgende vragen aan bod kwamen: ‘Voel jij je, naast een inwoner van je eigen land, ook een inwoner van een grotere eenheid zoals een inwoner van Europa of een wereldbewoner?’, ‘Welke problemen bestaan er bij het hebben van meerdere identiteiten?’ en ‘Hoe breng jij jouw eigen identiteit naar buiten?’. Verder werd er nagedacht over een symbool dat de ‘wereldbewoner’ vertegenwoordigt.

Ongemakkelijke minuten
De gesprekken begonnen wat onwennig. De studenten keken elkaar wat schaapachtig aan en hoopten dat een van hen de leiding zou nemen. De stap van Nederlands naar Engels bleek ook groter dan verwacht. Hier waren we op ons, soms gebrekkige, Engels aangewezen. Smokkelen zat er dan ook niet meer in. Nadat de eerste vijf ongemakkelijke minuten voorbij waren, begonnen de gesprekken vorm te krijgen. Studenten vertelden over de situaties rondom identiteit in hun eigen land, deelden de identiteit die zij zichzelf gaven en brainstormden over het perfecte symbool als weerspiegeling van de wereldbewoner.


Rubiks Kubus
Na een half uur was het tijd om onze insights met elkaar te delen. Vooral de verschillende symbolen die aan het woord ‘wereldbewoner’ gehangen werden, hadden veel impact. De wereldbewoner werd onder andere vergeleken met de Rubiks Kubus, de backpacker en die snoepjes die je vroeger als kind at, waarbij verschillende gekleurde poppetjes elkaars hand vasthielden. De gedachte achter ieder symbool kwam op hetzelfde neer, ieder heeft zijn eigen identiteit, maar deze identiteit kan alleen gevormd worden door invloeden van andere culturen, normen en waarden, religies enzovoorts. Deze onderdelen neem je mee in je eigen identiteit of gebruik je juist om te laten zien waar jij niet voor staat.

Modern Citizen
Nu lijkt het alsof identiteit alleen gevormd wordt door waar je vandaan komt, je land van afkomst en de cultuur die daarbij hoort, maar niets is minder waar. Hier waren alle groepen het over eens. Er is in de afgelopen jaren een nieuwe identiteit ontstaan, de zogenaamde ‘modern citizen’, waarbij alle culturen, religies en normen en waarden bijna overschaduwd worden door leeftijd. Deze identiteit kreeg tijdens de workshop al snel de naam ‘modern citizen’. De ‘modern citizen’ is, zoals de naam al zegt, modern en is gevormd door social media en nieuwe technologieën. De modern citizen heeft een andere identiteit dan de generatie voor hem en dat is ook wat de modern citizen bindt, ongeacht afkomst. Zij gedragen zich in alle opzichten anders dan de mensen voor hen en zo vormen zij een groep, een nieuwe identiteit.

Spanjaard of wereldburger?
Veel studenten voelden zich voornamelijk een inwoner van hun eigen land, de helft kon spreken over meerdere identiteiten en een enkeling beschreef zichzelf als een wereldbewoner. Hierdoor ontstond nieuwsgierigheid naar de vraag of het spreken over identiteit en de verschillen hierin het gevoel van de eigen identiteit juist meer of minder versterkte. Voelde een student met één identiteit zich hierdoor nóg meer Nederlander, Spanjaard of Argentijn? Of zorgde het gesprek juist voor de creatie van meerdere identiteiten bij een persoon? Het antwoord was verrassend. De gesprekken tussen de studenten uit verschillende landen hadden ervoor gezorgd dat zij nieuwsgieriger werden naar elkaar en hun cultuur, maar ook dat zij juist meer waardering kregen voor hun eigen identiteit en afkomst.

Tijdens de workshop is dus gebleken dat ieder zo zijn eigen kijk heeft op globalisatie en het effect hiervan op zijn of haar identiteit. De een voelt zich sterk verbonden met één identiteit en de ander ziet zichzelf als een wereldbewoner. Je identiteit kan door gebeurtenissen ook snel een andere vorm aannemen. Kortom: nadenken over je identeit levert je heel wat op!

Wij hebben in ieder geval veel nieuwe inzichten opgedaan en wij hopen jij na deze blogpost ook.