Behavioural change

Hoe krijg je grip op gedrag? Hoe zorg je dat mensen zich gaan gedragen zoals jij wilt? Vroeger gingen we ervan uit dat wij mensen altijd rationeel denken. Goede argumenten zouden er dus vanzelf voor zorgen dat we gezonder gingen eten, stopten met roken, stopten met drinken en geen drugs zouden gebruiken. Niets bleek minder waar. Gedrag is veel ongrijpbaarder dan we dachten.

Een groot deel van ons gedrag is onbewust. Gebaseerd op (aangeleerde) gewoontes of voorgeprogrammeerd vanuit onze natuurlijke overlevingsdrang. Een veel kleiner deel gebeurt bewust. Maar beide gedragsvormen zijn te beïnvloeden. En daar gaat dit laatste deel van de minor over. We verkennen het menselijk brein en gaan op zoek naar de tools om het gedrag te sturen.


No one thinks about why they do things very deeply
— Steve Jobs

Week 1 – Waarom doe je wat je doet?

In de eerste week staat een kennismaking met onze grijze cellen centraal. Hoe werkt ons brein en waarom doen we wat we doen?  We kijken naar nature versus nurture en op welke manier wij gedrag aanleren. Ook kijken we naar dieren. Verschillen wij nu echt zoveel van hen? En als we dan zoveel weten over de werking van ons brein, is het dan wel ethisch verantwoord om deze inzichten in te zetten om gedrag te beïnvloeden.

Tevens vindt ons eerste gastcollege plaats, namelijk dat van Roeland Dietvorst, wetenschappelijk directeur van Alpha One. In zijn verhaal maken we kennis met de nieuwste inzichten op het gebied van neuromarketing.


Week 2 – Het veranderen van je eigen gedrag

Week 2 start met gastspreker Reint Jan Renes, die ons alles komt vertellen over waarom gedrag zo moeilijk verandert en hoe het komt dat het vaak mis gaat met bijvoorbeeld overheidscampagnes. Goede voornemens. Wie kent ze niet? En wie is het daadwerkelijk gelukt ze waar te maken? Krab jezelf maar even stevig achter de oren. Gelukkig is het veranderen van je eigen gedrag heel erg moeilijk en zijn er verklaringen voor waarom het niet zomaar lukt. En daar duiken we deze week dieper in met elkaar.

We hebben het over de werking van ons brein en welke delen ontwikkeld moeten zijn om in staat te zijn je eigen gedrag voldoende te sturen. Verder bespreken we hoe we er dan concreet voor kunnen zorgen dat we ons eigen gedrag veranderen. Vele tips komen voorbij. Ook zijn de studenten zelf aan zet. Ze houden zich tijdens een workshop bezig met de vraag: welk eigen gedrag wil jij veranderen? Aan de hand van nieuw te zoeken theorie komen ze met concrete ideeën.


Week 3 – Het veranderen van het gedrag van anderen

Portret-Rijn-Vogelaar.jpg

Tijd om dieper in te gaan op diverse psychologische theorieën over gedragsbeïnvloeding. Welk gedrag vertoont je target audience – bewust of onbewust? En hoe speel je op dit gedrag in? Onder meer Kahneman, Renes en Cialdini passeren de revue. En wat doe je als er weerstand ontstaat en mensen helemaal niet willen veranderen? Verder wordt uiteraard de link gelegd tussen het verhalen vertellen en gedragsbeïnvloeding. Want daar spelen verhalen zeker een belangrijke rol in. Gastspreker Rijn Vogelaar neemt ons mee in de wereld van zijn nieuwe boek: Negativiteits Mania. Waarom zijn we altijd zo negatief? En wat kunnen we er aan doen?

Bij het fenomeen nudging staan we deze week wat langer stil. Dit is een manier om onbewust gedrag te beïnvloeden.

Ook gaan we tijdens de door studenten zelf verzorgde masterclasses dieper in op de theorie van Gladwell.


Week 4 – het veranderen van het gedrag van anderen (2)

Deze week staat in het teken van motivatie. We starten met dat eerste. Kan motivatie helpen bij het beïnvloeden van gedrag? En zo ja hoe gemotiveerd moeten mensen dan precies zijn? We komen erachter dat mensen motiveren nog niet zo eenvoudig is. We staan ook stil bij negatieve emoties oproepen – zoals angst – versus positieve emoties oproepen. Beide vormen van communiceren kunnen effectief zijn, maar met negatieve emoties moet je wel erg oppassen om het gewenste effect te bereiken.

We sluiten deze week af met voor veel studenten misschien wel de laatste workshop die ze gaan volgen tijdens hun HBO opleiding: motivational speeching door Daisy Daveiga.

En dan… de laatste pitch. Binnen dit blok hebben we een opdracht gedaan voor het Trimbos Instituut. Na vier weken zwoegen en zweten, presenteren de studenten hun oplossingen.