Aan de slag met Antes

Het tentamen zit erop. En ook de eerste week van het nieuwe deelproject Public Affairs en Media is een feit. En dat was wel even schrikken misschien. De politiek is niet voor iedereen gesneden koek. Daar moet je je weg wel in weten te vinden. De colleges van de heer Los bieden uitkomst, maar met de opdracht van Antes in de pocket ligt er bij de bureaus nog genoeg uitdaging ten aanzien van dit onderwerp.

Politiek???
Waarom in hemelsnaam de keuze voor de politiek? Daar loop je als student toch niet warm voor? Vorig jaar hebben we aan de relatie tussen politiek en storytelling al een blog gewijd. Zoals de heer Van Drimmelen tijdens het gastcollege al aangaf: de afgelopen jaren is de aandacht voor politieke communicatie alleen maar toegenomen. Zorg voor het maatschappelijke klimaat en de regelgeving daarbinnen is lang niet altijd meer het domein van de overheid. Als burger blijken we meer dan vroeger een rol te kunnen en willen spelen binnen tal van maatschappelijke vraagstukken. We willen dat er rekening wordt gehouden met onze belangen als de overheid regels opstelt. We willen een stem. Als individu maar ook als organisatie. En dat is het van belang dat je weet hoe de politieke hazen lopen. 

Aan de slag
Aan de slag dus. Binnen een nieuw vakgebied én met een nieuwe opdracht. Een pittige opdracht, zeker omdat de actualiteit ons op de hielen zit. In de VolgVrijdag van 17 november zet Gewoon PR zet de ins en outs nog even op een rij. Inclusief de meest recente ontwikkelingen! 

En verder....
En wat hield de gemoederen verder nog bezig? Afgelopen week toch ook nog aandacht voor EC = MC. En het tentamen. We zetten de belangrijkste wapenfeiten op een rij: 

  • De tentamenvoorbereidingen van Catch PR. Een openboektentamen steek je blijkbaar anders in. Hoezo studeer-walhalla?
  • Streep PR vlogt. Eduard blikt nog eens even terug op de opdracht van Spaces.
  • Bij Peer PR alle aandacht voor fashion. Oftewel: diversity on the runway. Geen idee waar het over gaat? Klik even door.
  • Pack PR zet de brandrelated# nog even centraal. De kans om de belangrijkste do’s en dont’s nog even op een rijtje te hebben.
  • We sluiten af met de bijdrage van Husky. De wereld een beetje mooier maken door storyliving. Het bedrijf Expedia maakt hier werk van. Wat het bedrijf ren een unieke ervaring volgens Husky. De moeite waard om te delen dus.