Flash wint pitch Leger des Heils

Tijdens een zinderende finale – laatste – pitch, is PR-bureau Flash er met de eerste plaats vandoor gegaan. Het was spannend, want alle bureaus hadden knallende presentaties met vernieuwende en goed onderbouwde concepten, maar er kan er maar één de winnaar zijn. Spitsuur en TOD PR werden de nummers twee en drie.

De opdracht was complex: hoe zorg je ervoor dat cliënten (zelf of via hun hulpverlener) meer aandacht gaan besteden aan hun vrijetijdsinvulling? Vrije tijd beslaat namelijk meer uren dan dat je aan je werk of aan  het doen van je huishouden besteedt. En het is voor je herstel terug naar de samenleving niet handig om thuis op de bank te blijven zitten of in een kroeg weg te kwijnen. 

Flash imponeerde Gert Kraaijveld van het Leger des Heils met het concept GOED, waarbij er vanuit de drie pijlers van Poiesz om gedrag te kunnen veranderen (motivatie, capaciteit en gelegenheid), gekoppeld aan de flame, flow en flood van Rijn Vogelaar, wordt ingespeeld op het enthousiasme van medewerkers. Wat bijzonder aansprak, was dat Flash ook nagedacht had over continuïteit binnen het Leger des Heils; hoe zorgen we dat het enthousiasme niet doodbloedt als een enthousiaste medewerker bijvoorbeeld een nieuwe baan krijgt.

De tweede plaats ging naar Spitsuur. Spitsuur overtuigde de opdrachtgever met hun ontdekkingsreis langs diverse manieren van gedragsbeïnvloeding en bijbehorend concept ‘Ontdek het zelf’. Dit PR-bureau verbond op een bijzonder knappe manier diverse theoretische modellen aan elkaar en wist concreet te vertalen hoe het Leger des Heils nu verder moet. Hun aanpak was tweeledig: zowel de cliënten als de medewerkers van het Leger des Heils worden gestimuleerd en gemotiveerd over vrije tijd na te denken.   

De derde plaats was voor TOD PR. De analytisch zeer sterke dames van dit bureau hebben goed gekeken naar de ‘vraag achter de vraag’ van onze opdrachtgever en kwamen op een heel andere oplossing dan de andere bureaus. Niet direct gedragsbeïnvloeding toepassen, maar juist gaan lobbyen in Den Haag om het curriculum van hulpverlenersopleidingen aan te laten passen. Een sterk staaltje strategisch denkwerk voor de lange termijn.