Nico Jouwe en de lobby voor het pgb

Er is veel te doen omtrent het pgb (persoonsgebonden budget), een financieringsvorm voor personen die extra zorg behoeven. Met het pgb kunnen cliënten zelf zorg inkopen, bij zorgverleners naar keuze. De cliënt organiseert dan zelf de administratie. Waar het pgb eerst aan imagoschade leed door de koppeling aan fraudezaken, is momenteel de verschuiving van de portefeuille van de rijksoverheid naar de gemeenten een hot topic. In het gastcollege, en tevens de introductie van de nieuwe opdracht, licht Nico Jouwe toe hoe en waarom deze verschuiving heeft plaatsgevonden en nog belangrijker: hoe serviceorganisaties die te maken hebben met pgb zich in de kijker spelen bij de lokale overheid. Gemeenten moeten immers weten welke zzp’ers er binnen hun gemeente zorg verlenen, willen zij deze personen voordragen aan (potentiële) cliënten die de beschikking hebben over een pgb.

De opdracht
De Alliantie Erkende Pgb-bureaus (AEP) is een belangenvereniging voor serviceorganisaties, waarin zzp’ers de krachten hebben gebundeld. Het AEP vraagt de PR-bureaus om advies over hoe serviceorganisaties in het vizier komen van bestuursleden van gemeenten? Een lobbyplan is het product dat moet worden opgeleverd. Ook vraagt het AEP de bureaus hoe zij blijvende aandacht van de Tweede Kamer kunnen creëren?

Kortom: de voordelen van het pgb én hoe zzp’ers daar adequaat op kunnen inspelen moeten goed in kaart worden gebracht. En de beste, meest aangrijpende manier om dit te doen is: by creating stories.

Veel succes! We zijn benieuwd naar jullie verhaal.

Auteur: Kim Stolk