Nieuwe goeroes

Deze week stonden er nieuwe communicatiegoeroes voor de klas. De studenten zelf hadden zich namelijk verdiept in één van de boeken Thought Leadership, Stop met Communiceren of De PR-factor en gaven een college over het door hun gelezen boek.

Stop met Communiceren gaat over waarom communicatie vaak mislukt en hoe je hier verandering in brengt. De studenten lieten ons kennis maken met de Oblomovs, de veranderhaters, de verhalenvertellers en de wij-mensen. Vier verschillende menstypen, waarbij voor ieder menstype een andere manier van communiceren gevraagd wordt. Om even in je achterhoofd te houden als je aan de slag gaat.

En dan: kan je door middel van communicatie gedrag veranderen? Zo gemakkelijk is dat niet. Drie voorwaarden zijn in ieder geval van groot belang. In de eerste plaats zorg je voor een beloning, daarnaast moet er sprake zijn van een duidelijke trigger (een soort geheugensteun zodat mensen het onthouden) en tenslotte moet je ervoor zorgen dat de verandering gemakkelijk in de dagelijkse routine mee te nemen is. De BOB-campagne - gebaseerd op deze criteria - is bijvoorbeeld heel succesvol geweest. Het is makkelijk om af te spreken wie er niet drinkt, mensen kregen steeds geheugensteuntjes door bierviltjes, posters en t-shirts die barpersoneel aan had. En de beloning? Veilig thuiskomen, zonder bekeuring uiteraard!

Thought leadership ging over het creëren van waarde voor je organisatie met ‘novel points of view’. Nieuwe denkrichtingen die bijdragen aan innovatie. Bijvoorbeeld Dove die de manier waarop we over schoonheid denken veranderde door aan te tonen dat ‘normale’ vrouwen prachtig zijn. Waarom altijd iets op jezelf aan te merken hebben? Anderen blijken daar gelukkig een heel andere kijk op te hebben. In beeld gebracht door de Dove Real Beauty Sketches

De PR-Factor tenslotte, liet op een heldere manier zien wat PR nu precies is en hoe je het strategisch in kunt zetten (door aan te sluiten bij de missie, visie en kernwaarden van een bedrijf). Ook de studenten die luisterden naar dit college moesten actief aan de slag. Ze kregen de opdracht een koffiekopje uit de automaat in te zetten als PR middel voor hun eigen communicatiebureaus. De ideeën waren zeer creatief. Eén groep verzon zelfs een multifunctionele koffiekop waarin ruimte was voor een suikerzakje, lepeltje, et cetera. 

Onze nieuwe goeroes bleken prima in staat om de soms toch complexe materie over te brengen op elkaar. Chapeau!

Auteurs: Agaath Flikweert en Aniek van Heck